Kontra - ep. 20 (prilog sa izuzetno hladne Save i zimovnik u Zorkovcu na Kupi)