Promjenjivi vrhovi feedera

Miruju, trepere, savijaju se... Vrhovi feedera! Pored hranilica svakako glavno obilježje feeder tehnike, te najvažniji i najosjetljiviji dijelovi štapova, zbog čega se feederi i pickeri često još nazivaju i štapovima osjetljivih vrhova. Promjenjivi osjetljivi vrhovi feedera prije svega služe kao pokazatelji griza, odnosno onog što se na dnu dešava sa mamcem na udici, a znatno manju važnost imaju pri zabacivanju hranilica i samom zamaranju ribe, mada ni tu njihova uloga nije zanemariva. O finoći ili osjetljivosti vrha, dakle o njegovoj uvjetno nazvanoj snazi, koja pak ovisi o materijalu od kojeg je napravljen, debljini i duljini, što znači cjelokupnoj konstrukciji, ovisit će i njegova sposobnost boljeg ili lošijeg registriranja pojedinih grizova. Podrazumijeva se da će generalno najosjetljiviji vrhovi pokazivati i one najnježnije grizove, pa bi prema tome najlakše bilo reći da uvijek treba birati najfinije vrhove (mada ne baš uvijek!), ali isto tako je sasvim jasno da njima nije moguće loviti u većini situacija, što zbog daljine na kojoj se lovi, težine hranilice, strujanja vode ili utjecaja vjetra. Stoga je od izuzetne važnosti odabrati odgovarajući vrh, koji će se u danoj situaciji ponašati najbolje, odnosno pružati najbolju detekciju griza. Kako bi se mogli prilagoditi raznim uvjetima koji nas mogu zateći na vodi sa svakim feederom ili pickerom u kompletu dolazi nekoliko različitih promjenjivih osjetljivih vrhova, prilagođenih karakteristikama tog štapa, što je, napominjem, vrlo važno. Sa većinom feedera dobiti ćete tri originalna vrha, sa nekima i više (4 ili 5, pa čak i 6), ali svakako barem dva.

Snaga pojedinog promjenjivog vrha najčešće je na njegovom donjem dijelu označena u uncama (oz), pa valja znati da 1 oz iznosi 28 grama. Osim što ćete po tim oznakama razlikovati slabije i jače vrhove, nije se loše pri izboru hranilice bar okvirno pridržavati naznačenih vrijednosti, pogotovo ako nemate dovoljno iskustva u ribolovu feederima.

 

Iako vrhovi nisu ti koji primarno izbacuju teret, jer se zbog njihove elastičnosti opterećenje prenosi na srednji dio štapa, pa ne bi trebalo oznaku na vrhu shvatiti doslovno kao neku njihovu maksimalnu težinu bacanja, nemojte pretjerivati i pokušavati zabacivati znatno teže hranilice, kako ipak ne bi došlo do loma. Kod nekih feedera vrhovi su označeni samo slovima L (light), M (medium) i H (heavy), prema kojima ih ugrubo možemo razlikovati kao lagani, srednji i jaki, dakle jednostavno su gradirani od najslabijeg do najjačeg. Svakom zamjenom osjetljivog vrha cijelom feederu se, u stvari, na neki način mijenjaju karakteristike, što je velika prednost tih štapova. Iako su originalni vrhovi koje dobivate uz kupljeni feeder najčešće sasvim dovoljni, ponekad se njegova prilagodljivost raznim situacijama može povećati nabavkom još ponekog dodatnog vrha.

Poznati proizvođači za svoje kvalitetnije feedere često pružaju mogućnost kupnje tih dodatnih vrhova, kojima se još više može proširiti spektar djelovanja svakog feedera, mada i tu treba biti oprezan. Spomenuo sam da vrhovi moraju biti prilagođeni ostalim karakteristikama feedera, što se ponajprije odnosi na težinu bacanja, ali i akciju štapa. Besmisleno je, primjerice, nekom heavy feederu stavljati ekstremno tanke i fine vrhove, kao i obrnuto, laganom i nježnom feederu ili pickeru suviše jake vrhove. U prvom slučaju vrh će se neprirodno savijati, štap će se „lomiti“ na tom dijelu, a u drugom će se cijeli feeder previše ukrutiti i izgubiti svoja osnovna svojstva. Podrazumijeva se da može doći i do pucanja, ili vrha, ili u ovom drugom slučaju blanka, najčešće na dijelu gdje vrh ulazi u prvi segment štapa.

Uvijek je, kao i u svemu, važan sklad. Jednostavno rečeno, feeder sa bilo kojim od svojih promjenjivih vrhova treba činiti cjelinu i pod opterećenjem mora imati pravilnu krivulju savijanja, bez ikakvih naglih prijelaza.

Upravo zbog ravnomjerne raspodjele opterećenja i sami vrhovi imaju veliki broj vodilica, mada je njihova funkcija također i da smanje mogućnost petljanja (omotavanja) najlona oko vrha. Gotovo svi koji tek počinju loviti feederima nepovjerljivi su prema njihovoj konstrukciji i ne usuđuju se često ni jače zamahnuti prilikom zabacivanja, plašeći se da će se naizgled krhki i nježni vrhovi slomiti pod težinom hranilice, što se u stvari nikad ne događa ukoliko poštujete spomenute zakonitosti i učinite sve kako treba. Promjenjivi vrhovi feedera puno su izdržljiviji nego li izgledaju i pucaju uglavnom ako se uslijed nepažnje najlon omota oko njih prilikom zabacivanja, zapnete li iza sebe za nešto dok zamahujete, ako udarite njima po nečemu tvrdom (grana, kamen i slično) ili prilikom transporta ukoliko nisu dobro zaštićeni.

Iako ima i šupljih, promjenjivi vrhovi izrađuju se uglavnom kao puni i to isključivo od dvije vrste materijala, karbona i fiberglasa, ponešto drugačijih karakteristika, pa svaki od njih ima neke prednosti i mane, te je pogodniji od drugog u određenim uvjetima.

Vrhovi od fibergasa su mekši, podatniji, lakše se savijaju i pružaju manji otpor ribi dok uzima mamac, pa ih je bolje koristiti u uvjetima teškog ribolova, kad riba osobito nježno prima, kao i u ribolovu ribljih vrsta koje su po prirodi osjetljive i plahe. Najprimjereniji su za uporabu na stajaćim vodama, pogotovo za mirnog i stabilnog vremena, bez vjetra i valova, te u ribolovu na kraćim i srednjim udaljenostima. Ovakvi vrhovi često su upareni sa nešto mekšim štapovima, sa kojima se sjajno uklapaju i fantastični su pri zamaranju ribe, jer odlično amortiziraju sve njene udare i nagle bjegove, pa čuvaju tanke predveze, kao i meke usne riba. Tako je i padanje ribe sa udice prilikom zamaranja, naravno, mnogo rjeđe nego kod upotrebe karbonskih vrhova.

Mada se mogu još i relativno uspješno koristiti na rijekama sa sporijim tokom, vrhovi od fiberglasa nikako nisu primjereni za ribolov u jakim riječnim strujama. No zato tvrdi karbonski vrhovi tu dolaze „na svoje“. Kao primjer navesti ću svoj Browning CC Super Feeder, težine bacanja do 100 g, koji ima tri originalna vrha od fiberglasa (1,5 oz, 2 oz i 2,5 oz). Na sporijim dijelovima Kupe njime bez problema lovim, koristeći vrh od 2 unce, hranilicama sa otežanjem od 30 do 50 grama, ovisno o potrebi. Na Savi iznad Zagreba, gdje je riječna struja mnogo snažnija, ni sa najjačim vrhom od 2,5 unce to nije bilo izvedivo. Problem sam jednostavno riješio nabavivši rezervni karbonski vrh od 2 unce. Sa tim vrhom moj CC Super Feeder postao je sasvim drugi, novi štap, koji se od tada uspješno bori i savladava moćnu savsku struju. Priskrbivši mu još i dodatne karbonske vrhove od 1 i 3 oz, dobio sam feeder doista impozantnih mogućnosti, sa širokim spektrom djelovanja. Ali da ne bi to krivo protumačili, bez obzira što su karbonski vrhovi tvrđi, oni nipošto nisu grubi, već se naprosto drugačije ponašaju, što se najviše uočava kod pokazivanja griza. I dok se on na mekšim vrhovima od fiberglasa više očituje kao savijanje, na karbonskim je to češće podrhtavanje, otklon, udarac… Karbonski vrhovi se, dapače, doslovno mogu koristiti u svim situacijama, kako na rijekama tako i stajaćicama, s tim da su u nekim slučajevima nezamjenjivi, primjerice kada puše jak vjetar i stvara valove na vodi ili kad se lovi na velikim daljinama.

Budući da su tvrđi, krući, karbonski vrhovi su i brži, pa su zabacivanja njima preciznija, što je često vrlo važno. Nadalje, osim o vrsti materijala od kojeg je izrađen osjetljivost svakog vrha ovisi i o njegovom promjeru, kako u vršnom tako i u donjem dijelu, ali i o duljini. Dulji će vrhovi istog promjera biti, dakako, osjetljiviji od kraćih, pa tako pojedini feederi imaju i nekoliko promjenjivih vrhova različitih duljina. No osjetljiviji vrh, kako je već rečeno na početku, ne znači uvijek i bolji izbor. Ponekad se treba odlučiti za malo grublji vrh i kad to ne zahtijeva daljina na kojoj lovimo ili težina hranilice, kako bi izbjegli lažne grizove, recimo učestalo podrhtavanje vrha izazvano strujanjem vode ili udarima ribe o najlon ukoliko je oko hranilice na dnu veće jato.

Često će već za nijansu jači vrh pokazivat samo konkretne grizove i može vam u dobroj mjeri olakšati ribolov. Uglavnom, mijenjajte, isprobavajte, tražite... Ovo su tek naputci, ali vlastito iskustvo će vam, baš kao i u svemu, najviše pomoći da u svakoj situaciji izaberete odgovarajući vrh.