Mjesta spajanja u feeder sistemima

U svim tehnikama ribolova, pa tako i ribolovu feederom, mjesta na kojima se nešto spaja ili povezuje uvijek su osjetljiva i od iznimne važnosti za cijeli sistem, mada ih se često ne shvaća dovoljno ozbiljno i posvećuje im se premalo pažnje.

Izuzmemo li ovom prigodom samo vezanje udice za predvez, što pretpostavljam da svatko radi na sebi svojstven i pouzdan način, preostaju nam dvije ključne točke spajanja u feeder sistemima, a to su: povezivanje osnovnog najlona sa predvezom i spoj hranilice sa osnovnim najlonom. I premda nikad nije na odmet ponoviti onu staru, da je svaki sistem jak koliko mu je jaka najslabija točka, treba napomenuti da o načinu spajanja u te dvije točke osim snage i pouzdanosti ovisi i finoća odnosno grubost sistema, dakle sama prezentacija, kao i podložnost petljanju i uvrtanju, te naposljetku brzina i praktičnost izmjene predveza i hranilica, što također nije nevažno u pojedinim situacijama, pogotovo na natjecanjima. Spomenut ću neke osnovne načine spajanja, neposredne ili posredne, pomoću raznih vrtilica i kopči, koje imaju brojne inačice, a i razlikuju se ponešto od proizvođača do proizvođača.
Spajanje hranilice sa osnovnim najlonom
Direktno spajanje, pri kojem se osnovni najlon provlači kroz ušicu na hranilici ili kroz ušicu vrtilice koja je sastavni dio hranilice.

Ovakav način spajanja izuzetno se rijetko koristi, prije svega zato jer je nemoguće zamijeniti hranilicu a da pritom ne režemo osnovni najlon i cijeli sistem radimo nanovo. Osim toga, ako hranilica nema vrtilicu na sebi već samo ušicu, često dolazi do petljanja sistema.
Vrtilicom sa kopčom. Prilično čest način spajanja, kojim se smanjuje petljanje i omogućava jednostavna, brza i laka zamjena hranilica.

i was reading this Sell Nembutal (Pentobarbital) without prescription This study also suggested an increased risk of overall major congenital malformations including Following the administration of a 3 mg single dose of radiolabeled everolimus in patients who were receiving cyclosporine, 80% of the radioactivity was.

check over here Where to order ketamine without a prescription ontario Administration of dextroamphetamine (20 mg/day) during days 22-28 of Modafinil treatment 7 hours after the daily dose of Modafinil did not cause Before attributing fever to Purinethol, every attempt should be made to exclude more common causes of pyrexia, such as sepsis.

Odličan za paternoster sistem, kao i za sistem s omčama, gdje se vrtilica nalazi „zarobljena“ unutar najveće omče. Nešto je lošiji za sisteme kod kojih hranilica slobodno klizi po osnovnom najlonu, jer jače kopče kakve se koriste za teže hranilice obično imaju i vrtilice sa prilično velikom ušicom. Između takve vrtilice i čvora treba onda staviti i prilično veliku gumenu kuglicu ili stoper, kako ušica vrtilice ne bi prelazila preko čvora ili udarala po njemu i oštećivala najlon.
Match ili feeder kopčom. Specijalne kopče koje se inače koriste u match ribolovu kliznim wagglerima ili u novije vrijeme, razvijanjem feeder tehnike, kopče koje su namijenjene upravo kvačenju hranilica, svakako su najbolje rješenje.

Radi se najčešće o nadograđenoj verziji vrtilice s kopčom, tako da se u gornjoj ušici vrtilice nalazi plastični ili metalni valjčić, a u nekim izvedbama ta je ušica u potpunosti zalivena plastičnom masom. Primjenom ovakvih kopči sistemi se najmanje petljaju, a unutarnji promjer valjčića, dakle onog dijela kroz koji klizi najlon, uglavnom je vrlo mali, tako da ne prelazi ni preko samog čvora na najlonu (koji je ipak uvijek bolje zaštititi kvalitetnim stoperom). Iako je ovo najbolji način spajanja hranilica sa osnovnim najlonom, nisu baš sve kopče iste kvalitete niti podjednako snažne i dobre, pa treba biti pažljiv pri njihovu izboru.
Sistemom sa vrtilicom, feeder gumom i kopčom. Ovakav način povezivanja dobar je ponajprije kod uporabe teških hranilica, kako bi se pri njihovu zabacivanju na veću udaljenost amortizirao udar na osnovni najlon. Loša strana mu relativno često petljanje sistema, ponajviše zbog savitljivosti gume. Mogu se kupiti originalni ovakvi sistemi, ali ih je vrlo jednostavno napraviti od obične vrtilice, komada feeder gume i vrtilice s kopčom.


Osim ovih osnovnih postoje još neka manje popularna i kod iskusnijih feederaša rijetko korištena rješenja za spajanje hranilice i osnovnog najlona, poput primjerice anti-tangl cjevčice ili safety bolt kopče, preuzetih iz šaranskog ribolova.
Spajanje predveza sa osnovnim najlonom
Omčama. Vrlo jednostavan način spajanja (moglo bi ga se nazvat i osnovnim), svima dobro poznat iz ribolova plovkom. I na osnovnom najlonu i na predvezu radi se omča, a onda se provlačenjem jedne kroz drugu oni povezuju.

Premda se ne upotrebljava baš često, budući da pored jednostavnosti ima i dosta nedostataka, ponekad je izvrstan (primjerice kod paternoster sistema na stajaćim vodama), jer je prezentacija izuzetno fina, bez ikakvog opterećenja. Nikako nije pogodan za rijeke, pogotovo kad uporabe dužih predveza, jer se predvez uslijed strujanja uvrće i petlja. Pored toga, ni nosivost ovakvom spoju nije jača strana, jer tu su dva čvora, a i samo mjesto spajanja omči je osjetljivo. Dakle, jednostavno, fino, ali ne baš i pouzdano.
Vrtilicom (običnom, dvostrukom ili trostrukom). Ovo je vjerojatno najčešći i najpopularniji način spajanja, pogodan za doslovno sve sisteme, od paternostera i omči preko raznih laganih in-line varijanti do teškog methoda.

O veličini i težini vrtilice ovisi i finoća, pa se sasvim malim vrtilicama (naravno, uz uporabu tankih najlona) lovi sitna bijela riba, a nešto većim i jačim rade se grublji sistemi za krupnu ribu, poput snažnih mrena, šarana ili amura. Spojevi sa vrtilicama jaki su koliko su to i same vrtilice (pa uvijek treba birati kvalitetne), odnosno čvor kojim su vezane, a ukoliko vrtilica dobro obavlja svoju funkciju predvez se minimalno uvrće. Sa uporabom dvostrukih ili trostrukih vrtilica uvrtanje se još više smanjuje, no predvez se nešto češće petlja oko samih vrtilica. Nedostatak spojeva sa vrtilicom je nemogućnost brzog postavljanja i još više skidanja predveza, što u slobodnom ribolovu najčešće  i nije baš toliko važno. 
Vrtilicom sa kopčom.  Bržu i jednostavniju zamjenu predveza omogućava spoj vrtilicom sa kopčom, no njega većina feederaša nerado i rijetko upotrebljava.  Premda postoje i male ali snažne vrtilice s pouzdanom kopčom ,

ovakav spoj je uvijek pomalo grub i nezgrapan, te sklon petljanju, pogotovo kod korištenja tanjih i dužih predveza. Do petljanja dolazi zbog slobodne „šetnje“ kopče unutar ušice vrtilice, a i kod prihvaćanja ribe podmetačem ovakve kopče često se znaju zaplesti za mrežicu podmetača.
Vrtilicom sa sigurnosnom kopčom ili kopčom za brzu izmjenu. Budući da im je to osnovna namjena, vrtilice sa ovakvim specijaliziranim kopčama su svakako najbolji izbor kad vam je potrebna mogućnost brze, lake i jednostavne zamjene predveza. No i njih ima više vrsta, te se međusobno razlikuju po izvedbi, kvaliteti, finoći i praktičnosti. One za grublje sisteme još je relativno lako odabrati, dok je kad nas izbor kvalitetnih malih, snažnih i pouzdanih vrtilica sa kopčom za brzu izmjenu, koje se mogu upotrebljavati u finim sistemima, gotovo nikakav i pravo je umijeće pronaći ih. Vrtilica sa sigurnosnom kopčom

izuzetno je jaka i pouzdana, ali gruba i teška, pa je pogodna ponajprije za method sistem. Jednostavnim pomicanjem metalne alke prema gore oslobađa se kuka od dvostruke savijene čelične žice za koju se kvači omča predveza, čije se ispadanje osigurava spuštanjem alke. Vrtilica sa kopčom za brzu izmjenu

identična je onima kakve se koriste u šaranskom ribolovu, samo je manja. Omča predveza kvači se za kukicu na donjoj strani vrtilice, a njeno ispadanje onemogućava se navlačenjem zaštitnog bužira preko kukice. Jednostavno i pouzdano, ali grubo. Služi također isključivo za method sistem, a prije svega je pogodna za kratke predveze od upredenice. Naizgled vrlo slična, ali izvedbom znatno nježnija i sitnija, ova vrtilica sa kopčom za brzu izmjenu

izvrsna je za sve varijante finih sistema, a da je pritom dovoljno čvrsta i za veća naprezanja. Pogodna je za ribolov dugim tankim predvezima, jer je uvrtanje i petljanje svedeno na minimum, pogotovo ako se zaštitni silikonski bužir koji se navlači na kukicu s donje strane ostavi malo dužim. Odlična za natjecateljski ribolov. Još jedna slična izvedba vrtilice koja na donjem kraju umjesto ušice ima kukicu,

ali kod koje se osiguranje od ispadanja omče predveza sa kukice provodi pomoću duguljaste plastične kapice koja se navlači s gornje strane na vrtilicu. Mekana ali čvrsta plastična kapica ima na gornjoj strani rupu kroz koju prolazi osnovni najlon, pa služi i za zaštitu čvora kojim je vrtilica vezana. Po finoći ovaj model je negdje između dva prethodna, a može se koristiti za method, ali i druge sisteme. Model kod kojeg je donji dio vrtilice izveden u obliku spirale

nije odviše praktičan, ma koliko se to na prvi pogled činilo. Predvez se relativno lako stavlja, spuštajući njegovu omču po spirali do kraja, ali se poslije dosta teško skida, a i petljanja iole dužih predveza oko spirale su česta. 
Kopčom za brzu izmjenu. Razne kopče za brzu izmjenu predveza izrađene od čvrste plastike idealne su za method sistem, pogotovo originalnim hranilicama koje se pune pomoću kalupa. Spojevi sa njima osiguravaju brzu i jednostavnu zamjenu predveza, veliku nosivost i sigurnost spoja, a budući da su lagane iznimno su fine za takav vid ribolova. Mogu biti izrađene u obliku kuglice ili perlice, poput ovih na slici,

kod kojih se osnovni najlon provlači kroz rupu na zaštitnoj kapici i veže za malu jaku plastičnu kukicu na koju dolazi omča predveza. Kapica se potom spušta preko kukice i osigurava spoj, a ujedno i čuva čvor od udaraca hranilice i oštećenja. Druga varijanta su duguljasti valjkasti konektori koji sa obje strane imaju kukice preko kojih se navlači plastični bužir koji čvrsto naliježe na njih i osigurava spadanje osnovnog najlona i predveza.

Mogu se koristiti za polufiksni method, ali upotrebljivi su i za druge sisteme. Neku od inačica ovakvih ili sličnih konektora i kopči za brzu izmjenu predveza u svom programu uglavnom imaju veći i ozbiljniji proizvođači pribora, mada su one postale gotovo nezaobilazni segment feeder ribolova.